“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Een op de zes kinderen maakt echtscheiding mee.

In 2000 zijn 33 duizend minderjarige kinderen geconfronteerd met
echtscheiding van hun ouders. Over een langere periode bekeken
maakt in ons land een op de zes kinderen een echtscheiding mee.
Veertig procent van de echtscheidingskinderen krijgt na verloop van tijd een stiefouder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bij helft van scheidingen zijn kinderen betrokken
Vorig jaar hebben 35 duizend echtscheidingen plaatsgevonden. In de
helft van de gevallen waren daar minderjarige kinderen bij betrokken. In
totaal ging het om 33 duizend kinderen. Over de jaren heen heeft een
op de zes kinderen in zijn of haar jeugd te maken met een
echtscheiding van de ouders.

Een kwart van de kinderen heeft geen contact meer met de vader.
Tachtig procent van de kinderen blijft na echtscheiding bij de moeder.
Een kwart van alle echtscheidingskinderen heeft in de jaren na de
scheiding geen contact meer met de vader. Van degenen die nog wel
contact hebben, beoordeelt een derde de relatie met de vader slecht.
Twee derde vindt de relatie met de vader redelijk of goed.
Ruim zestig procent van de kinderen in een eenoudergezin beschouwt
de relatie met hun moeder als goed. Dit is lager dan kinderen die in een
tweeoudergezin opgroeien. Van hen beoordeelt tachtig procent de
relatie met hun moeder als goed.

Het merendeel van de gescheidenen vindt een nieuwe partner
Sinds 1994 scheiden jaarlijks tussen de 60 en 70 duizend personen. De
meesten van hen vinden binnen enkele jaren een nieuwe partner. Ze
kiezen er dan vaker voor om niet-gehuwd te gaan samenwonen dan om
te hertrouwen. Van de mannen die in 1994 zijn gescheiden woont
driekwart binnen zes jaar samen met een nieuwe partner. Van de
vrouwen heeft ruim 60 procent binnen zes jaar een nieuwe partner
gevonden.

Bron CBS 31-01-2001