“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Rechtbank Overijssel wil kinderen meer inspraak geven bij een scheiding. Vanaf 1 mei starten zij daardoor met een proef. Vanaf dat moment zijn alle ouders verplicht om met hun kinderen te praten over de afspraken die worden gemaakt in het ouderschapsplan. Werken ouders niet mee, dan wordt de scheiding niet in behandeling genomen.

Afdwingen

De rechtbank in Zwolle is hiermee de eerste rechtbank die medewerking van de ouders op deze manier gaat afdwingen. Officieel zijn ouders verplicht om hun kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan, maar in de praktijk komt daar helaas weinig van terecht. Meestal wordt deze eis omzeild door te vermelden dat “De kinderen op een passende wijze zijn betrokken”. Dit volstaat nu niet meer.

Bewijzen

Vanaf 1 mei moeten ouders kunnen bewijzen dat zij met hun kinderen in gesprek zijn gegaan over de te maken afspraken. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de omgangsregeling, maar ook over de indeling van de feestdagen en afspraken over verjaardagen, schoolkeuze enz. Dit gesprek wordt het ‘bruggesprek’ genoemd.

Rechter

Door de kinderen bij het maken van de afspraken te betrekken, krijgt de rechter een beter beeld over wat het beste is voor het kind.

Vechtscheiding

Jaarlijks behandelt Rechtbank Overijssel zo’n 850 scheidingen. Alle echtparen met kinderen zullen mee moeten doen met de proef. Er is echter één uitzondering. Ouders die in een vechtscheiding zitten worden buiten beschouwing gelaten. In dat geval bepaalt de rechter wat het best is voor de kinderen.

Proef

De proef duurt een jaar. In die tijd zal de rechtbank samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam en de katholieke Universiteit Brabant de effecten van de gesprekken tussen ouder en kind gaan bekijken. Bij positief resultaat hoopt men dat dit systeem uiteindelijk door alle rechtbanken wordt overgenomen.