“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Alimentatieplicht voor lesbische moeder

07 jul, 2010 | Financieel
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

De Rechtbank van Breda heeft geoordeeld dat de alimentatieplicht ook
voor een gescheiden lesbische moeder geldt. Het is de eerste keer dat
een rechter besluit dat een zogenaamde ‘duo-moeder’ na scheiding
kinderalimentatie moet betalen.

Het lesbische stel heeft twee kinderen uit hun relatie. De vrouw die
kinderalimentatie moet betalen, stemde in met de verwekking van de
kinderen bij haar vrouw. Zij werden verwekt met behulp van een anonieme
donor.

In het Burgerlijk Wetboek wordt alleen gesproken over de mannelijke
levensgezel die een alimentatieplicht heeft voor zijn kinderen. De
rechter is echter van mening dat dit in strijd is met het Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Volgens hem
is het van belang dat rechten en plichten voor homostellen en hun
kinderen verder gelijkgetrokken worden.

Bron: LJN BM7254