“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Doorbetalen alimentatie betekent verlenging termijn

24 jun, 2010 | Financieel
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Partneralimentatie doorbetalen na de maximale termijn om een verzoek
tot verlenging te voorkomen, heeft geen effect. Dit heeft de Hoge Raad
bepaald in een vonnis op 21 mei 2010.

Met het doorbetalen van de partneralimentatie hebben
alimentatieplichtigen geprobeerd te voorkomen, dat de ontvanger een
verzoek tot verlenging in zou dienen. Waren ze na twaalf jaar gestopt
met betalen, dan was dit bij de alimentatie ontvanger opgevallen. De
ontvanger had begrepen, dat de termijn om te verlengen hiermee was
ingegaan.
Door drie maanden langer te betalen, hebben alimentatieplichtigen een
poging gedaan de termijn te laten verlopen.

De Hoge Raad oordeelde echter dat doorbetalen van de partneralimentatie
een stilzwijgende overeenkomst tot verlenging van de alimentatiebetaling
betekent. 

In de Wet Limitering Alimentatie is vastgelegd, dat er voor
partneralimentatie een maximale termijn geldt van twaalf jaar. Een verzoek
tot verlenging moet binnen drie maanden na afloop van deze termijn
ingediend worden.

Ex-partners hebben twaalf jaar recht op partneralimentatie na een
huwelijk waaruit kinderen geboren zijn of na een huwelijk, die langer
dan vijf jaar heeft geduurd. Deze termijn gaat in op de datum van de
officiële echtscheiding (inschrijving in registers burgerlijke stand).

Bron: www.alimentatiewijzer.nl