Als je een brief ontvangt over de controle van de alimentatieverzoekschriften, dan betekent dit dat er informatie ontbreekt. Deze informatie moet zo spoedig mogelijk toegestuurd worden. Hieronder vind je een voorbeeld van zo’n brief.

Controlelijst alimentatieverzoekschriften

Bij controle bleek het verzoekschrift niet te zijn voorzien van de hieronder aangekruiste informatie c.q. bescheiden.

1. verzoekschrift in …voud

2. naam, voornamen van verzoek(st)er

3. gba-uittreksel van gerekwestreerde

4. naam en adres van procureur/advocaat verzoek(st)er

5. naam, voornamen van gerekwestreerde en eventuele belanghebbenden

6. naam, voornamen en geboortedatum van ieder kind waarop het verzoek betrekking heeft

7. woonplaats/werkelijke verblijfplaats van ieder kind waarop het verzoek betrekking heeft

8. scheidingsbeschikking en het bewijs van inschrijving

9. (eventueel) beschikking/scheidingsconvenant waarvan wijziging wordt gevraagd

10. een afschrift van de geboorteakte(s) van het/de betreffende kind/kinderen

11. overige: …

U wordt verzocht de aangekruiste bescheiden alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór …… in één keer aan te vullen. Het vorenstaande laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van verzoek(st)er om zijn/haar stellingen te onderbouwen.

Wanneer na afloop van de gegeven termijnen wordt geconstateerd dat de gevraagde bescheiden niet zijn ontvangen zonder dat daarvoor vóór afloop van genoemde termijnen schriftelijk klemmende redenen zijn aangevoerd, kan verzoek(st)er niet-ontvankelijk worden verklaard in het verzoek.

Indien niet tijdig schriftelijk klemmende redenen zijn aangevoerd, wordt er van uitgegaan dat verzoeker geen prijs stelt op een mondelinge behandeling.

Datum

De griffie