Tijden veranderen. Sommige regels over trouwen en uit elkaar gaan zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Vandaar dat de partijen D’66, VVD en de PvdA de regels omtrent trouwen en scheiden wilden moderniseren.

Huwelijk in 1838

Het standaard trouwen in gemeenschap van goederen stamt uit 1838. Vrouwen waren in die tijd qua inkomen compleet afhankelijk van hun echtgenoot, waardoor de gemeenschap van goederen hen wat meer bescherming bood. Zo zouden zij na de scheiding niet met lege handen achterblijven. Ondertussen is er veel veranderd. De meeste vrouwen hebben ook een eigen inkomen en de zorgtaken worden steeds beter verdeeld.

Makkelijker scheiden

Ook gaan mensen makkelijker scheiden. De tijd dat we één keer trouwen in een mensenleven is al lang voorbij. In 2015 lag het echtscheidingspercentage op 40 procent.

Problemen bij scheiding

Doordat wij nu in gemeenschap van goederen trouwen kan er bij een scheiding nogal wat discussie ontstaan over bijvoorbeeld schulden van voor het huwelijk of erfenissen en schenkingen die één van de twee voor of tijdens het huwelijk heeft ontvangen. Het lijkt nogal oneerlijk dat jij moet opdraaien voor de studieschuld van je ex. Vandaar dat de overheid nu met nieuwe regelgeving komt. Voortaan trouw je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen.

Nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2018 valt alles wat voor het huwelijk is opgebouwd (zowel schulden, als vermogen en bezittingen) buiten de gemeenschap. Schenkingen en erfenissen worden ook buiten de verdeling gehouden.