“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Omgangsbegeleiding en omgangshuis

  • Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders!
  • Lukt het niet om goede afspraken te maken of loopt de omgang niet goed? Dan kan omgangsbegeleiding een oplossing zijn.
  • Heb jij vragen over de omgang? Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

Kinderen hebben het recht om bij hun ouders op te groeien. Dit staat in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Zijn jullie gescheiden? De kinderen hebben dan het recht op omgang met zowel papa als mama. Komen jullie er samen qua omgang niet uit? Misschien is omgangsbegeleiding een idee?

Omgangsbegeleiding

In het ouderschapsplan komen de afspraken te staan over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, informatie-uitwisseling, kinderalimentatie en de omgang met jullie kind. Het maken van een ouderschapsplan is verplicht en zorgt ervoor dat jullie goed nadenken over de afspraken die jullie maken.

Komt één van jullie de afspraken niet na en komen jij en je ex-partner er samen niet uit? Om te voorkomen dat jullie kind de dupe wordt van de situatie, kunnen jullie een beroep doen op Bureau Jeugdzorg of maatschappelijk werk voor omgangsbegeleiding.

Tip:
Probeer de omgang met de andere ouder zoveel mogelijk te stimuleren. Dan kan je nooit worden verweten dat je er niets aan hebt gedaan…

Vrijwillige of verplichte omgangsbegeleiding

Loopt de omgang niet goed en geeft je kind bijvoorbeeld aan dat hij/zij niet meer naar papa of mama wil? Of zijn er andere problemen. Dan is het belangrijk om hier niet in mee te gaan. Het is belangrijk dat je kind omgang heeft met zijn/haar vader of moeder. Omgangsbegeleiding kan dan een oplossing zijn. Bij omgangsbegeleiding is je kind niet alleen met de ex. Er is altijd iemand bij die ervoor zorgt dat de omgang goed verloopt. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en kan ervoor zorgen dat ouder en kind weer een beetje aan elkaar kunnen wennen. Omgangsbegeleiding kan op vrijwillige basis plaatsvinden. Maar als de relatie tussen jou en je ex erg slecht is, kan een rechter jullie de omgangsbegeleiding ook opleggen. In dat geval wil de rechter voorkomen dat bijvoorbeeld het contact tussen jullie kind en de niet-verzorgende ouder stopt. Dat kan immers leiden tot sociaal-emotionele problemen bij jullie kind, wat een gezonde ontwikkeling schaadt.

Omgangsbegeleiding is tijdelijk en vindt plaats in een omgangshuis. Na een periode van een half jaar is het de bedoeling dat jij en je ex weer zelfstandig de afspraken kunnen uitvoeren.

Omgangshuis

Een omgangshuis is een neutrale en kindvriendelijke ontmoetingsplek voor de niet-verzorgende ouder en het kind. De ontmoetingen in een omgangshuis vinden plaats op een vast tijdstip en de afspraken hierover zijn vastgelegd in een contract. Deze vorm van begeleiding is bedoeld voor ouders met kinderen tot twaalf jaar, waarbij de ouders het na de echtscheiding niet eens kunnen worden over de bezoekregeling.

Omgangshuizen in Nederland

Er zijn in Nederland veel omgangshuizen waar ouders en kinderen terecht kunnen om elkaar te ontmoeten. Tijdens die ontmoetingen tussen ouder en kind houdt een begeleider op de achtergrond in de gaten of alles goed gaat.

Meer informatie