Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(€ 0,40 / minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:00 uur

De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen je

binnen 30 min. terug

Naam:
Tel.:
Bel mij!

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Echtscheiding-wijzer op Twitter

Kinderalimentatie berekenen

 

Met onderstaande berekening kun je eenvoudig de benodigde kinderalimentatie voor je kind berekenen. De berekening houdt rekening met het kindgebonden budget (deze wordt in mindering gebracht op het aandeel dat ouders in de behoefte van de kinderen bijdragen), de eventueel te ontvangen zorgkorting en de draagkracht van beide ouders. Het uiteindelijk te betalen / ontvangen bedrag kan afwijken vanwege persoonlijke omstandigheden.

Tremanormen

Het bedrag dat uit de berekening volgt is conform de Tremanormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). Deze richtlijnen zijn per 1 april 2013 aangepast en zijn van toepassing op nieuwe gevallen en voor gevallen waar een wijziging wordt aangebracht.

Je persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten. De berekening geldt voor elk kind tot 21 jaar.
LET OP:

Exacte berekening kinderalimentatie

Het kan zijn dat de berekende alimentatie toch te hoog uitvalt. Dit kan het geval zijn wanneer er schulden zijn. De rechter past dan de aanvaardbaarheidstoets toe. Maatwerk blijft voor de complexere gevallen mogelijk en nodig! Laat je daarom goed adviseren wat in jouw situatie het verstandigste is! 

Berekening
Netto gezinsinkomen voor de scheiding
Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt.
De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. € 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

Uw netto maandinkomen
Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt.
De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. € 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

Netto maandinkomen (ex-) partner
Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt.
De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. € 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

Leeftijd(en) kind(eren)   jaar
Vul de leeftijd in van de kinderen die op het moment van de scheiding jonger zijn dan 21 jaar. Zijn dat er meer van vier? Vul dan de leeftijd in van de oudste vier kinderen.

Kindgebonden budget voor de scheiding
Vul het bedrag in dat u ontving als kindgebonden budget tijdens uw huwelijk of het samenleven.
 
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar, wat u krijgt naast de kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van: hoeveel kinderen u heeft, de leeftijd van de kinderen en de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.
 
Let op: vul hier '0' in als u bij het gezinsinkomen een NBI heeft ingevoerd, waarin het kindgebonden budget al is opgenomen.

Kindgebonden budget na de scheiding
Vul het bedrag kindgebonden budget in waar u (samen) recht op heeft nadat u uit elkaar bent gegaan.
 
Let op: vul hier '0' in als u bij het inkomen van de persoon waar de kinderen gaan wonen een NBI heeft ingevoerd, waarin het kindgebonden budget al is opgenomen.

Waar gaan de kinderen wonen?  
Bij welke ouder wonen de kinderen na de scheiding(voor het grootste deel van de tijd) en/of staan ze ingeschreven?
Kies bij co-ouderschap voor de ouder waar de kinderen staan ingeschreven.
 
Er zijn afwijkende vormen mogelijk, bijvoorbeeld ook dat het ene kind bij de ene ouder woont en een ander bij de andere ouder. Deze afwijkende situaties vragen een aangepaste berekening die hier niet gemaakt kan worden. U kunt hier dan wel de alimentatiebehoefte en draagkracht van beide ouders berekenen. Hoe de kosten verdeeld gaan worden over de beide ouders moet dan door een specialist berekend worden.

Hoevaak zijn de kinderen bij de ander?