“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontbinding van het huwelijk

  • Een scheiding van tafel en bed is nog geen officiële scheiding.
  • Wil je de scheiding definitief maken, dan loopt dit via de rechter.
  • Wil je in contact komen met een advocaat die je hierbij kan helpen? Wij hebben altijd een goede specialist bij jou in de buurt!
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

Nadat je bent gescheiden van tafel en bed leef je niet meer samen, maar ben je nog wel officieel getrouwd. Volgens de wet mag je zelf bepalen hoe lang je gescheiden van tafel en bed wilt leven. Je kunt er ook voor kiezen je huwelijk te laten ontbinden nadat je bent gescheiden van tafel en bed. Dit kan na drie jaar. Voor de definitieve ontbinding van het huwelijk heb je toestemming nodig van de rechter.

Toen jullie zijn gescheiden van tafel en bed zijn er afspraken gemaakt. Zo is de gemeenschap van goederen overgegaan in huwelijkse voorwaarden en zijn alle gemaakte afspraken vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Aanpassing gemeenschap van goederen
Let op:
Scheiden van tafel en bed kun je eigenlijk zien als een tussenoplossing. Na drie jaar kun je eenzijdig besluiten of je de scheiding definitief wil maken of niet. Zijn jullie het er al eerder samen over eens dat de scheiding officieel geregeld kan worden, dan kunnen jullie al eerder een gezamenlijk verzoek bij de rechter neerleggen.

Ontbinding huwelijk na scheiding van tafel en bed

Een huwelijk waarin je bent gescheiden van tafel en bed, kun je beëindigen door de rechter te vragen je huwelijk te ontbinden. Dit kan op de volgende manieren:

  • Willen jullie allebei de scheiding definitief maken? Dan kunnen jullie een gezamenlijk verzoek tot ontbinding van het huwelijk aanvragen. Voor het indienen van een gezamenlijk verzoek geldt geen termijn en een rechter zal altijd akkoord gaan.
  • Jij of je ex-partner kan een eenzijdige ontbinding van het huwelijk aanvragen bij de rechtbank. Dit kan als jullie minimaal drie jaar zijn gescheiden van tafel en bed.
  • Wil je geen drie jaar wachten op de definitieve scheiding? Dan kun je ook al eerder eenzijdig de ontbinding bij de rechtbank aanvragen. De rechter zal deze aanvraag alleen goedkeuren als je langer dan een jaar gescheiden bent van tafel en bed en je partner zich misdraagt.
  • Komen jullie tijdens de scheiding van tafel en bed toch weer bij elkaar? Dan is het mogelijk om de scheiding van tafel en bed te laten beëindigen door de rechtbank. Jullie zijn dan weer met elkaar getrouwd.

Toen jullie besloten om te gaan scheiden van tafel en bed hebben jullie de nodige afspraken gemaakt en deze ook vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Deze afspraken blijven ook na de officiële ontbinding van je huwelijk geldig.

Beschikking

De toestemming van de rechter voor de ontbinding van het huwelijk noem je een beschikking. Deze beschikking moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je getrouwd bent. Pas wanneer dit is geregeld, ben je officieel gescheiden.

Zorg ervoor dat jijzelf of je advocaat de beschikking binnen een half jaar na afgifte door de rechter, inlevert bij de burgerlijke stand. Als de houdbaarheidsdatum van de beschikking verloopt, blijf je namelijk gewoon getrouwd.

Meer informatie