Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2012 is de wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Deze wetswijzigingen heeft gezorgd voor de modernisering van het huwelijksvermogensrecht. De wijzigingen gelden zowel voor het huwelijk als het geregistreerd partnerschap. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Ontbinding gemeenschap vóór 2012

Vóór 2012 werd de huwelijksgemeenschap pas ontbonden op de dag van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Tussen het moment van het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding en de definitieve inschrijving zit vaak meer dan een jaar. Nadeel hiervan was dat alle goederen en schulden tijdens de echtscheidingsprocedure nog in de gemeenschap van goederen vielen.

Ontbinding gemeenschap na 2012

Vanaf 1 januari 2012 eindigt de gemeenschap veel eerder, namelijk zodra de echtscheidingsprocedure van start gaat. Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, blijft alles wat men daarna aan vermogen of schulden verwerft dus privé. Voordeel hiervan is dat een toekomstige ex-partner eerder een nieuw huis kan kopen zonder dat deze in de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast zijn de echtgenoten dus niet langer (hoofdelijk) aansprakelijk voor schulden die de andere echtgenoot aangaat nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Wijzigen huwelijkse voorwaarden vóór 2012

Vóór 2012 moest een wijziging van het huwelijksvermogensregime altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechtbank. Als je jullie huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk wilden opmaken, wijzigen of opheffen, moest je hiervoor altijd naar de rechter.

Wijzigen huwelijkse voorwaarden na 2012

Als je na 1 januari 2012 de gemeenschap van goederen tijdens het huwelijk wilt wijzigen in huwelijkse voorwaarden hoef je hier geen toestemming meer van een rechter voor te hebben. Ook als je huwelijkse voorwaarden wilt veranderen, hoef je geen juridische procedure meer op te starten. Doordat een notaris dit nu kan doen, wordt het eenvoudiger en goedkoper om het bestaande huwelijksvermogensregime tijdens je huwelijk te wijzigen.

Vergoedingsrechten vóór 2012

Als je voor 2012 samen een huis hebt gekocht en jij brengt meer eigen geld in dan jouw partner, heb jij nog geld van jouw partner tegoed. Deze vergoedingsvordering vóór 2012 tussen echtgenoten is een nominale vordering. Dit betekent dat er geen rente over de vergoeding is verschuldigd. In het geval van de woning, daalt of stijgt het bedrag dus niet mee met de waarde van de woning (zie rekenvoorbeeld).

Vergoedingsrechten na 2012

Vanaf 1 januari 2012 is in de wet bepaald dat voor onderlinge vergoedingsrechten de zogenaamde beleggingsleer geldt (tenzij jullie iets anders zijn overeengekomen). Voor vergoedingsrechten die na 1 januari 2012 zijn ontstaan, heb je dus niet alleen recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag, maar ook op de waardeontwikkeling van het goed (zie het rekenvoorbeeld). De nominale vergoeding komt hiermee te vervallen. Als je vóór 2012 eigen geld hebt geïnvesteerd in een woning en deze is ondertussen in de waarde gestegen of gedaald, is het raadzaam om te kijken wat hierover is afgesproken in jullie huwelijkse voorwaarden.

Heb je vragen of wil je advies?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze medewerkers.
TIP:

Direct hulp nodig?
 

0900 4455600

(40 cent per minuut)

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 17:15 uur

Juridisch Advies

Gratis advies, zonder enige verplichting.

Help mij!

Wij bellen je

op werkdagen binnen 30 min. terug

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg Ons op

 op Facebook Echtscheiding-wijzer op Linkedin Echtscheiding-wijzer op Twitter

Polls

De Nationale Adviesbalie

Wij kunnen u helpen

Lees meer ...

Op deze website van De Nationale AdviesBalie vind je veel informatie en kun je berekeningen uitvoeren.

Heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op. Soms kunnen wij je vragen direct beantwoorden, en anders kunnen we je in contact brengen met een specialist uit ons netwerk bij jou in de buurt. Dat is iemand met veel kennis en ervaring, maar ook iemand die bij jou past.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij je graag verder!