“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

  • Na het indienen van het verzoekschrift tot scheiding kan jij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor nieuwe schulden van de ex.
  • Het opmaken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden is makkelijker.
  • Heb jij geld in de woning geïnvesteerd? Dan kun je dit bij een scheiding terugkrijgen.
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Lees voor

Op 1 januari 2012 is de wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Deze wetswijziging heeft gezorgd voor de modernisering van het huwelijksvermogensrecht. De wijzigingen gelden zowel voor mensen die zijn getrouwd als voor mensen die een geregistreerd partnerschap hebben. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Ontbinding gemeenschap vóór 2012

Vóór 2012 werd de huwelijksgemeenschap pas ontbonden op de dag van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Dit betekende dat er veel tijd zat tussen het indienen van het verzoekschrift en de definitieve inschrijving. Nadeel hiervan was dat alle schulden die tijdens de echtscheidingsprocedure werden aangegaan nog in de gemeenschap van goederen vielen.

Tip:
Heb je vragen of wil je advies?
Neem dan vrijblijvend contact op met onze medewerkers.

Ontbinding gemeenschap na 2012

Vanaf 1 januari 2012 eindigt de gemeenschap veel eerder, namelijk zodra het verzoekschrift wordt ingediend en de echtscheidingsprocedure van start gaat. Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, blijft alles wat men daarna aan vermogen of schulden verwerft dus privé. Voordeel hiervan is dat een toekomstige ex-partner eerder een nieuw huis kan kopen zonder dat deze in de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast zijn de echtgenoten dus niet langer (hoofdelijk) aansprakelijk voor schulden die de andere echtgenoot aangaat nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Wijzigen huwelijkse voorwaarden vóór 2012

Wilde je vóór 2012 jullie huwelijke in gemeenschap van goederen omzetten naar huwelijkse voorwaarden, dan moest dit altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechtbank. Als je jullie huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk wilden opmaken, wijzigen of opheffen, moest je hiervoor ook altijd naar de rechter.

Wijzigen huwelijkse voorwaarden na 2012

Als je na 1 januari 2012 de gemeenschap van goederen tijdens het huwelijk wilt wijzigen in huwelijkse voorwaarden hoef je hier geen toestemming meer van een rechter voor te hebben. Ook als je huwelijkse voorwaarden wilt veranderen, hoef je geen juridische procedure meer op te starten. Doordat een notaris dit nu kan doen, wordt het eenvoudiger en goedkoper om de bestaande afspraken tijdens je huwelijk te wijzigen.

Vergoedingsrechten vóór 2012

Als je voor 2012 samen een huis hebt gekocht en jij brengt meer eigen geld in dan jouw partner, heb jij nog geld van jouw partner tegoed. Deze vergoedingsvordering vóór 2012 tussen echtgenoten is een nominale vordering. Dit betekent dat er geen rente over de vergoeding is verschuldigd. In het geval van de woning, daalt of stijgt het bedrag dus niet mee met de waarde van de woning (zie rekenvoorbeeld).

Vergoedingsrechten na 2012

Vanaf 1 januari 2012 is in de wet bepaald dat voor onderlinge vergoedingsrechten de zogenaamde beleggingsleer geldt (tenzij jullie iets anders zijn overeengekomen). Voor vergoedingsrechten die na 1 januari 2012 zijn ontstaan, heb je dus niet alleen recht op teruggave van het geïnvesteerde bedrag, maar ook op de waardeontwikkeling van het goed (zie het rekenvoorbeeld). De nominale vergoeding komt hiermee te vervallen. Als je vóór 2012 eigen geld hebt geïnvesteerd in een woning en deze is ondertussen in de waarde gestegen of gedaald, is het raadzaam om te kijken wat hierover is afgesproken in jullie huwelijkse voorwaarden.

Meer informatie