“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

In een verzoekschrift waarin je vraagt om scheiding of ontbinding van het huwelijk, kun je de rechter ook vragen om één of meer nevenvoorzieningen. Daarnaast kun je zo’n nevenvoorziening in een apart verzoekschrift of in een verweerschrift vragen.

Een nevenvoorziening is een beslissing van de rechter over een verzoek dat samenhangt met de scheiding of de ontbinding van het huwelijk. De rechter kan een nevenvoorziening treffen voor:

  • het gezag, de informatie en raadpleging over omgang met minderjarige kinderen
  • de partneralimentatie en/of kinderalimentatie
  • de boedelverdeling
  • de huur of het gebruik van de echtelijke woning
  • andere zaken die te maken hebben met de scheiding