“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Iedereen heeft recht op korting op de te betalen belasting: de algemene heffingskorting. Daar bovenop kun je aanvullende kortingen krijgen. Welke aanvullende kortingen op jou van toepassing zijn, is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden.

Heffingskortingen bestaan uit een deel premie volksverzekeringen en een belastingdeel. Dit geldt echter niet voor de ouderenkorting en de aanvullende ouderenkorting. Welk deel je krijgt, hangt af van de vraag of je:

  • belastingplichtig bent;
  • premieplichtig bent voor de AOW, Anw en AWB;
  • uitsluitend premieplichtig bent voor de Anw en AWBZ.

In bepaalde gevallen kan het zijn dat je niet verzekerd bent voor de volksverzekeringen. Je bent dan geen premie verschuldigd en je hebt ook geen recht op de heffingskorting voor de premie volksverzekeringen.