“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Procesreglement referteverklaring

  • Ben je het eens met het verzoekschrift van de ex? Dan kun je een referteverklaring opstellen.
  • Hiermee bespaar je tijd.
  • Vragen? Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1318 beoordelingen

Lees voor

Ga je helemaal akkoord met het verzoekschrift van de ex? Dan kun je een referteverklaring opstellen. Hierin geef je aan dat je geen verzet zult voeren tegen het voorgestelde verzoekschrift. Hierdoor zal de scheiding sneller zijn afgewikkeld, aangezien de vier weken bedenktijd dan niet meer nodig zijn.

Referteverklaring

Ondergetekende,

…….. (naam voluit),

…….. (adres voluit),

verklaart kennis te hebben genomen van het verzoek van

…….. (naam voluit),

in welk verzoekschrift wordt verzocht:

…….. (tekst petitum).

Ondergetekende verzet zich niet tegen het gevraagde.

Ondergetekende weet dat hij/zij het recht heeft gedurende (ten minste) 4 weken na ontvangst van het verzoekschrift zich te bezinnen op de vraag of hij/zij verweer zal voeren.

Ondergetekende zal echter geen verweer voeren en heeft er geen bezwaar tegen dat de rechtbank reeds voor afloop van voormelde verweertermijn beslist op het genoemde verzoekschrift.

Ondergetekende machtigt mr. ………… om deze verklaring over te leggen aan de rechtbank.

…….. (plaats)

…….. (datum)

…….. (handtekening)

Mr. ………… verklaart hierbij het hiervoor genoemde verzoek besproken te hebben met de ondertekenaar van deze referteverklaring voordat deze gemelde verklaring heeft ondertekend, terwijl ondergetekende heeft geconstateerd dat bovenstaande handtekening afkomstig is van degene die de betreffende verklaring aflegt.

……..

(handtekening advocaat).

Meer informatie