“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Dit zijn de kosten die gemaakt worden bij de aankoop van een huis. De aankoopsom valt hier niet onder. Verwervingskosten zjin bijvoorbeeld financieringskosten, notariskosten en overdrachtsbelasting.