“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Met de Trema normen wordt de hoogte van de alimentatie berekend. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met wat je ex-partner kan betalen en anderzijds met wat jij nodig hebt. Eerst wordt de draagkracht van je ex bepaald. Er wordt gekeken wat zijn netto-inkomen is, wat hij nodig heeft om van te leven en wat hij kan missen. Vervolgens wordt gekeken hoeveel geld er beschikbaar is voor alimentatie. Hierbij krijgt de kinderalimentatie voorrang op de partneralimentatie. Bij de kinderalimentatie wordt ernaar gestreefd om de levensstandaard van de kinderen na de scheiding niet te laten dalen.

Een adviseur kan jouw financiële gegevens inventariseren en op basis daarvan bepalen welk bedrag redelijk is.