“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Heb jij je zaken zo geregeld dat je nog voor je 65e met pensioen gaat? Dan krijg je meestal bovenop je ouderdomspensioen ook een tijdelijk ouderdomspensioen. Hiermee vang je het gemis aan AOW op. AOW krijg je immers pas vanaf je 65e. Het tijdelijk overbruggingspensioen compenseert vaak ook de hogere belasting die je tot je 65e betaalt. Het is dus een extra pensioen naast je gewone ouderdomspensioen.

Het tijdelijke pensioen gaat in vanaf de dag dat je met pensioen gaat tot uiterlijk je 65e. Vanaf dat moment krijg je immers ook AOW en betaal je minder premie volksverzekeringen. Daardoor kan het overbruggingspensioen vervallen. Voor het tijdelijk overbruggingspensioen geldt soms een kortere opbouwperiode, bijvoorbeeld de tien of twintig jaar voorafgaand aan je pensioendatum.