“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Als je gescheiden bent van tafel en bed, ben je officieel nog wel getrouwd. Je leeft dan echter gescheiden. Je kunt ervoor kiezen je huwelijk, nadat je bent gescheiden van tafel en bed, alsnog te laten ontbinden. Hiervoor moet je toestemming hebben van de rechter. De toestemming van de rechter noem je een beschikking.

Met die beschikking moet je naar een ambtenaar van de burgerlijke stand. Als die ambtenaar jullie nieuwe gegevens invoert in de registers van de burgerlijke stand, is je huwelijk officieel ontbonden. Zorg ervoor dat je de beschikking binnen een half jaar na afgifte inlevert. Als je te laat bent, is de beschikking niet meer geldig. Je blijft dan gewoon getrouwd.