“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, heb je formeel geen gezamenlijke bezittingen. Toch heb je waarschijnlijk een lopende rekening waarop de inkomens van jullie allebei binnenkomen. Eigenlijk moet je het geld dat over is (of dat je tekort komt) elk jaar verdelen. Deze verdeling is bij wet verplicht en vindt plaats volgens het periodiek verrekenbeding. Dit wordt ook wel het Amsterdams verrekenbeding genoemd. Als je je tijdens je huwelijk niet aan het periodiek verrekenbeding gehouden hebt, wordt dit gecorrigeerd door het finaal verrekenbeding.

In de praktijk blijkt dat veel echtgenoten niet hun geld jaarlijks verdelen. Dat is onhandig, want het is lastig om na een jarenlang huwelijk nog vast te stellen welk geld nu van wie is.