“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Bij een echtscheiding stellen ouders een ouderschapsplan op. Hierin staat hoe de kinderen worden opgevoed, hoe het contact tussen beide ouders en de kinderen gaat plaatsvinden en hoe de alimentatie is geregeld. In het ouderschapsplan kunnen ouders afspraken maken over sport, verjaardagen, vakanties en medische verzorging van de kinderen.

Het is aan de ouders om te bepalen waarover zij afspraken willen vastleggen. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding stelt echter een aantal minimumeisen. Een rechter beoordeelt of het ouderschapsplan aan die eisen voldoet. Als de ouders er samen niet uitkomen, kan hij hen doorsturen naar een professionele echtscheidingsbemiddelaar of mediator.

Wij bieden een online ouderschapsplan aan voor slechts 99 euro. Doordat deze is opgesteld door een advocaat ben je verzekerd van een rechtsgeldig ouderschapsplan. Daarnaast bespaart het je tijd en geld bij de advocaat.