“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Ouderlijke verantwoordelijkheid is het recht en de plicht om te zorgen voor het kind en het vermogen van dat kind. Dit houdt in dat aan het kind onderdak, voedsel en kleding moet worden verschaft en dat voor zijn opvoeding moet worden gezorgd. Dit betekent tevens dat de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind dragen, belast zijn met de zorg voor het vermogen waarover het kind eventueel beschikt. Bovendien zijn ze gerechtigd het kind in alle wettelijke aangelegenheden te vertegenwoordigen. 

De personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen zijn meestal de ouders. Als de ouders echter overlijden of niet langer voor hun kind kunnen of mogen zorgen, kan een voogd worden aangewezen om het kind te vertegenwoordigen. De voogd kan een familielid, een derde persoon of een instelling zijn.