“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Een kinderrechter kan bepalen dat het beter is wanneer een kind niet langer alleen door zijn ouders wordt opgevoed. De rechter beslist dit wanneer ouders een kind verwaarlozen of wanneer een kind op een andere manier geestelijk of lichamelijk lijdt. Zo’n kind wordt onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd.