“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is een incassobureau. Het LBIO voert in opdracht van de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inningstaken uit op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen. De kerntaak van het bureau is het innen van partner- en kinderalimentatie. Daarnaast stelt het LBIO de ouderbijdragen jeugdzorg vast en int het deze bijdragen.

Het LBIO int de alimentatie wanneer de betalingsplichtige ex-partner zijn verplichting niet nakomt. Hiervoor gelden enkele voorwaarden. Zo moet de bijdrage door de rechter zijn vastgesteld en moet er minimaal één maand betalingsachterstand zijn.