“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het huwelijksvermogensrecht bepaalt ieders aandeel in het vermogen van de partners. Het erfrecht bepaalt de verdeling van de nalatenschap bij overlijden. Er zijn verschillende samenlevingsvormen mogelijk, namelijk:

  1. huwelijk
  2. geregistreerd partnerschap
  3. samenleven met een samenlevingscontract
  4. ongehuwd samenleven/latrelatie/samenleven zonder contract

De keuze van samenlevingsvorm is zeker van groot belang bij rampscenario’s als overlijden, faillissement en scheiding.