Het huwelijksvermogensrecht bepaalt ieders aandeel in het vermogen van de partners. Het erfrecht bepaalt de verdeling van de nalatenschap bij overlijden. Er zijn verschillende samenlevingsvormen mogelijk, namelijk:

  1. huwelijk
  2. geregistreerd partnerschap
  3. samenleven met een samenlevingscontract
  4. ongehuwd samenleven/latrelatie/samenleven zonder contract

De keuze van samenlevingsvorm is zeker van groot belang bij rampscenario’s als overlijden, faillissement en scheiding.