“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk. Een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen kunnen samen een geregistreerd partnerschap aangaan en deze samenlevingsvorm bij de burgerlijke stand laten registreren.

Een geregistreerd partnerschap heeft voor eigendom en schuld hetzelfde gevolg als het huwelijk. Als er niets geregeld wordt, behoren zowel schulden als bezittingen aan beide partners toe. Wil je wel een regeling voor schulden en bezittingen? Laat dan partnerschapsvoorwaarden opstellen door een notaris.

Verschillen geregistreerd partnerschap en huwelijk

Bij een partnerschapsregistratie ontstaat niet vanzelf de familierechterlijke band van de vader met de kinderen uit die relatie. De vader zal, als hij dat wil, zelf gezamenlijk gezag over het kind moeten aanvragen. Anders dan bij het huwelijk kan men, als dit mogelijk is, in goede harmonie het partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van een rechter.