“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Als afspraken bekrachtigd zijn door een rechter, is er sprake van een executoriale titel. Dat betekent dat de afspraken rechtens afdwingbaar zijn: je kunt meteen een gerechtsdeurwaarder inschakelen wanneer je ex bijvoorbeeld de kinderalimentatie niet betaalt. Zonder executoriale titel moet je eerst naar de rechter wanneer afspraken over betalingen niet worden nagekomen.