“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wanneer iemand komt te overlijden, is deze overledene de erflater. Na het overlijden laat een erflater bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en/of schulden van een erflater vormen zijn nalatenschap.

Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. Heeft de erflater een testament opgesteld? De erfgenamen verkrijgen dan het geheel of een deel van het vermogen, zoals dit in het testament is opgenomen. Als er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wat de erfgenamen verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht, ofwel versterferfrecht