Duurzaam samenwonen houdt in dat jij en je partner blijvend een gezamenlijke huishouding voeren.