“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Combinatiekorting is een term van de Belastingdienst. We betalen allemaal belasting over ons bruto-inkomen. Soms is het bruto-inkomen dat je opgeeft voor de belastingen lager dan je werkelijke bruto-inkomen. Dat komt omdat je allerlei aftrekposten hebt. Een van die aftrekposten is de combinatiekorting.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de combinatiekorting?

Je komt in aanmerking voor de combinatiekorting als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  1. Je hebt betaald werk waarvoor je meer dan € 4619,- ontvangt, of je komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek (bij winst uit één of meer ondernemingen).
  2. Er behoort een kind tot je huishouden dat op 1 januari van dit jaar nog geen 12 jaar was. Bovendien staat het kind minimaal 6 maanden per jaar ingeschreven op je woonadres.

Heb je een (ex-)partner die ook aan de hiervoor beschreven voorwaarden voldoet? Jullie hebben dan beiden recht op de combinatiekorting. Ook co-ouderswaarbij het kind de helft van de tijd bij de ene ouder in huis woont en de helft van de tijd bij de ander, kunnen beiden in aanmerking komen voor de combinatiekorting. Als je op 1 januari van het belastingjaar 65 jaar of ouder bent, is de combinatiekorting maximaal € 823,- op jaarbasis.