“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is een volksverzekering. Dit betekent dat de verzekering voor iedereen geldt. Hoeveel kinderbijslag je krijgt is afhankelijk van drie factoren:

  • de leeftijd van het kind;
  • de gezinsgrootte;
  • de mate waarin in de kosten wordt voorzien.