“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Akte van verdeling

  • Een akte van verdeling regelt de verdeling van de bezittingen.
  • Onze notaris stelt voor jullie een akte van verdeling op.
9,5
Klanten vertellen

1318 beoordelingen

Lees voor

Bij een echtscheiding speelt de akte van verdeling een cruciale rol in het verdelen van gezamenlijke bezittingen en het regelen van financiële zaken tussen de echtgenoten. Dit juridische document markeert het formele sluitstuk van de echtscheidingsprocedure. Een akte van verdeling is belangrijk en biedt helderheid en duidelijkheid aan de betrokken partijen.

Let op:
Regel de akte van verdeling op tijd. Het is van groot belang om de akte van verdeling tijdig op te stellen, bij voorkeur tijdens het echtscheidingsproces of direct daarna. Dit zorgt voor zo min mogelijk onzekerheid en voorkomt mogelijke problemen in de toekomst.

Wat is een akte van verdeling?

De Akte van Verdeling wordt opgesteld door een notaris. Het regelt de financiële en materiële belangen tussen voormalige echtgenoten na een echtscheiding. In de akte van verdeling wordt op een wettelijke bindende manier geregeld hoe de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden plaatsvinden. De akte van verdeling is niet alleen een juridisch document. Wanneer het document klaar is en ondertekend sluit je ook een hoofdstuk af. Het maakt een nieuwe start mogelijk voor beide betrokkenen.

nationale notaris
Tip:
Een notaris nodig? Via De Nationale Adviesbalie kun je een notaris regelen. Wij werken samen met de Nationale Notaris. Met 50 notarissen door heel Nederland zit er altijd een bij jou in de buurt. Zij bieden een volledige notariële dienstverlening, dus je kan naast een akte van verdeling ook bij hun terecht voor de overdracht van een woning, het afsluiten van een hypotheek, samenlevingsovereenkomsten, testamenten. Vul het contactformulier in en ze nemen vrijblijvend contact met je op voor meer informatie.

Naar de notaris

De notaris speelt een cruciale rol bij het opstellen van de Akte van Verdeling. Hij of zij zorgt ervoor dat de verdeling in overeenstemming is met de wettelijke eisen en dat beide partijen volledig op de hoogte zijn van de consequenties van de vastgelegde afspraken. Wij werken samen met De Nationale Notaris. Neem vrijblijvend contact op met de Nationale Notaris en ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen.

Vermogensbestanddelen oftewel bezittingen

De akte van verdeling omvat een gedetailleerde lijst van alle gezamenlijke bezittingen. Deze bezittingen noemen we de vermogensbestanddelen. Hieronder valt onder andere de woning (onroerend goed), financiële tegoeden, investeringen en andere eigendommen. In de akte van verdeling staat duidelijk welke bezittingen aan welke partij worden toegewezen.

Schulden en verplichtingen

Naast bezittingen wordt in de Akte van Verdeling ook de verdeling van schulden en financiële verplichtingen geregeld. Het doel is om een gelijke en eerlijke regeling te treffen tussen beide partijen.

Overeenstemming tussen partijen

Voordat de Akte van Verdeling wordt opgesteld, moeten de ex-echtgenoten tot overeenstemming komen over de verdeling van hun bezittingen en schulden. Dit kan tot stand komen door onderhandelingen tussen de partijen of via mediation. De notaris kan jullie hierbij ook helpen.

Notariële Akte als Wettelijk Bewijs

Als de akte van verdeling is ondertekend en geregistreerd bij de notaris dan geldt het als wettelijk bewijs van de afspraken tussen de ex-partners. Het heeft bindende kracht en kan worden afgedwongen als een van de partijen de overeenkomst overtreedt.

Toekomstige wijzigingen

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn de akte van verdeling bij te werken als zich in de toekomst wijzigingen voordoen in de financiële situatie van een van beide partijen. Neem in dit geval contact op met de notaris. Zij kunnen je helpen de noodzakelijke wijzigingen vast te leggen.

Meer informatie