Spreken jullie onderling geen termijn af voor de partneralimentatie, dan geldt de wettelijke termijn. Op dit moment is de maximale alimentatieduur twaalf jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit echter anders. Vanaf dat moment is de partneralimentatieduur gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Hierbij zijn er wel een aantal uitzonderingen. Hebben jullie kinderen onder de 12, dan loopt het recht op partneralimentatie door tot het jongste kind 12 jaar oud is. Zijn jullie minstens 15 jaar getrouwd en komt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar in aanmerking voor AOW, dan loopt de alimentatie tot het moment dat de AOW in gaat. Ook 50-plussers die minstens 15 jaar getrouwd zijn, komen in aanmerking voor een langere alimentatietermijn. Namelijk 10 jaar.

Hoe lang duurt de alimentatieplicht?

Als je gescheiden bent na 1 juli 1994, dan gelden de volgende wettelijke termijnen van de alimentatieduur:

  • Een periode van twaalf jaar als er sprake is van een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd.
  • Een periode van maximaal vijf jaar als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en jullie geen kinderen hebben. De alimentatieduur is dan net zo lang als de duur van het huwelijk.

De termijn gaat in op de dag dat je scheiding wordt opgenomen in de burgerlijke stand van de gemeente.

Ga je scheiden na 1 januari 2020, dan gelden de volgende wettelijke termijnen van de alimentatieduur:

  • De partneralimentatie is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.
  • Zijn er kinderen onder de 12, dan kan de alimentatiegerechtigde aanspraak maken op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar wordt.
  • Zijn jullie minstens 15 jaar getrouwd en kan de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar aanspraak maken op de AOW, dan loopt de partneralimentatie tot het moment dat de AOW in gaat.
  • 50-plussers die langer dan 15 jaar getrouwd zijn komen 10 jaar lang in aanmerking voor partneralimentatie.

Alimentatieduur verlengen

Soms is het mogelijk de alimentatieduur te verlengen. Hiervoor kun je een verzoek indienen bij de rechter. Dat moet je doen binnen drie maanden nadat de alimentatieplicht is afgelopen. Je moet dan wel kunnen aantonen dat het voor jou zeer onredelijk is als de alimentatie stopt.

Partneralimentatie en nieuwe partner

Als jij partneralimentatie betaalt en je ex gaat met iemand anders duurzaam samenwonen of trouwen, dan ben je niet meer verplicht partneralimentatie aan je ex te betalen. De alimentatie komt meteen te vervallen.

Als je vindt dat je geen partneralimenatie meer hoeft te betalen of als je het alimentatiebedrag wil laten verlagen, dan kun je kijken of je hier afspraken over kunt maken met de ex. Lukt dit niet, dan zal je de hulp van een advocaat moeten inschakelen. Vraag ons om advies. Wij vertellen je of je kans van slagen hebt en of het kosten/batenplaatje interessant is.

Levenslange alimentatieduur

Ben je voor 1 juli 1994 gescheiden? Dan zit er geen maximum aan de alimentatieverplichting, tenzij jij en je ex-partner een termijn hebben afgesproken. Hebben jullie niets afgesproken? Dan duurt de alimentatieverplichting levenslang.

Let op:
Als de alimentatieverplichting langer dan vijftien jaar loopt, kun je de rechter vragen de alimentatieplicht op te heffen. De rechter heft de alimentatieplicht niet op als stopzetting te ingrijpend is voor de alimentatiegerechtigde.